Khối thiết bị đầu cuối trục vít SN

 • SN-75W

  SN-75W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-150W

  SN-150W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-100W

  SN-100W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-50W

  SN-50W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-40W

  SN-40W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-30W

  SN-30W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-15W

  SN-15W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SN-10W

  SN-10W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SND-15W

  SND-15W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk

 • SND-10W

  SND-10W

  Khối thiết bị đầu cuối rào cản dòng SN tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1/, EN60947-7-1.

  Lợi thế

  Thiết bị đầu cuối có thể được lắp đặt trên ray dẫn hướng loại TH35 hoặc G32 và cũng có thể được lắp trên tấm.

  Thông qua kết nối tấm.

  Có bộ phận cách nhiệt như tấm ốp, vách ngăn và vách ngăn.

  Có nắp che bụi an toàn

  suk