Khối thiết bị đầu cuối điốt

 • SUK-2.5 2-2D

  SUK-2.5 2-2D

  Các khối thiết bị đầu cuối diode tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-6mm2.Màu sắc: màu xám

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên đường ray DIN TH35 và G32.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  suk

 • SUK-4 2-2LD

  SUK-4 2-2LD

  Các khối thiết bị đầu cuối diode tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-6mm2.Màu sắc: màu xám

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên đường ray DIN TH35 và G32.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  suk

 • SUK-4 2-2D

  SUK-4 2-2D

  Các khối thiết bị đầu cuối diode tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-6mm2.Màu sắc: màu xám

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên đường ray DIN TH35 và G32.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  suk

 • ST3-2.5D

  ST3-2.5D

  Các khối thiết bị đầu cuối diode tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-6mm2.Màu sắc: màu xám

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên đường ray DIN TH35 và G32.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  suk

 • SEK-4 2-2D

  SEK-4 2-2D

  Các khối thiết bị đầu cuối diode tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-6mm2.Màu sắc: màu xám

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên đường ray DIN TH35 và G32.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  suk