Khối thiết bị đầu cuối đa cấp SUK

Mô tả ngắn:

Khối thiết bị đầu cuối đa cấp SUK tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60947-7-1.Kết nối vít.mặt cắt ngang: 2,5-4mm2.Màu sắc: màu xám

Lợi thế

Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm

Tiết kiệm không gian nối dây

Có thể gắn trên thanh ray TH35 và G32 DIN

Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

suk


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

SUK-2.5 2-2

Kiểu Khối thiết bị đầu cuối hai cấp SUK-2.5/2-2
L/W/H 5,2*56,5*61,5mm
Mặt cắt danh nghĩa 2,5 mm2
Đánh giá hiện tại 24 A
Điện áp định mức 500 V
Mặt cắt tối thiểu (Dây cứng) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây cứng) 4mm2
Mặt cắt tối thiểu (Dây mềm) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây mềm) 2,5 mm2
Che phủ SUK-4/2-2G
Áo len UFB1 10-5/UEB 10-5
Đánh dấu ZB5
Đơn vị đóng gói 120 STK
Số lượng đặt hàng tối thiểu 120 STK
Trọng lượng của mỗi chiếc (không bao gồm hộp đóng gói) 14,5g

Kích thước

mô tả sản phẩm1

Sơ đồ hệ thống dây điện

mô tả sản phẩm2

SUK-2.5 3-3

Kích thước

mô tả sản phẩm1

Sơ đồ hệ thống dây điện

mô tả sản phẩm2
Kiểu Khối thiết bị đầu cuối hai cấp SUK-2.5M/2-2
L/W/H 5,2*62,5*47mm
Mặt cắt danh nghĩa 2,5 mm2
Đánh giá hiện tại 24 A
Điện áp định mức 500 V
Mặt cắt tối thiểu (Dây cứng) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây cứng) 4mm2
Mặt cắt tối thiểu (Dây mềm) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây mềm) 2,5 mm2
Che phủ SUK-2.5M/2-2G
Áo len UFB1 10-5/UEB 10-5
Đánh dấu ZB5
Đơn vị đóng gói 120 STK
Số lượng đặt hàng tối thiểu 120 STK
Trọng lượng của mỗi chiếc (không bao gồm hộp đóng gói) 12,5g

SUK-2.5M 2-2

Kiểu Khối thiết bị đầu cuối hai cấp SUK-4/2-2
L/W/H 6,2*56,5*61,5 mm
Mặt cắt danh nghĩa 4mm2
Đánh giá hiện tại 32 A
Điện áp định mức 500 V
Mặt cắt tối thiểu (Dây cứng) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây cứng) 4mm2
Mặt cắt tối thiểu (Dây mềm) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây mềm) 4mm2
Che phủ SUK-4/2-2G
Áo len UFB1 10-6/UEB 10-6
Đánh dấu ZB6
Đơn vị đóng gói 100 STK
Số lượng đặt hàng tối thiểu 100 STK
Trọng lượng của mỗi chiếc (không bao gồm hộp đóng gói) 14,5g

Kích thước

mô tả sản phẩm1

Sơ đồ hệ thống dây điện

mô tả sản phẩm2

SUK-4 2-2

Kích thước

mô tả sản phẩm1

Sơ đồ hệ thống dây điện

mô tả sản phẩm2
Kiểu Khối thiết bị đầu cuối hai cấp SUK-4/2-2L
L/W/H 6,2*56,5*67,5mm
Mặt cắt danh nghĩa 4mm2
Đánh giá hiện tại 32 A
Điện áp định mức 500 V
Mặt cắt tối thiểu (Dây cứng) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây cứng) 4mm2
Mặt cắt tối thiểu (Dây mềm) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây mềm) 4mm2
Che phủ SUK-4/2-2G
Áo len UFB1 10-6/UEB 10-6
Đánh dấu ZB6
Đơn vị đóng gói 80 STK
Số lượng đặt hàng tối thiểu 80 STK
Trọng lượng của mỗi chiếc (không bao gồm hộp đóng gói) 15g

SUK-4 2-2L

Kiểu Khối thiết bị đầu cuối ba cấp SUK-2.5/3-3
L/W/H 6.2*72.5*54mm
Mặt cắt danh nghĩa 2,5 mm2
Đánh giá hiện tại 30 A
Điện áp định mức 250 V
Mặt cắt tối thiểu (Dây cứng) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây cứng) 4mm2
Mặt cắt tối thiểu (Dây mềm) 0,2 mm2
Mặt cắt tối đa (Dây mềm) 2,5 mm2
Che phủ /
Áo len UFB1 10-6/UEB 10-6
Đánh dấu ZB6
Đơn vị đóng gói 80 STK
Số lượng đặt hàng tối thiểu 80 STK
Trọng lượng của mỗi chiếc (không bao gồm hộp đóng gói) 20,5g

Kích thước

mô tả sản phẩm1

Sơ đồ hệ thống dây điện

mô tả sản phẩm2

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự