Khối đầu cuối truyền qua STV

 • STV-2.5

  STV-2.5

  Các khối đầu cuối STV áp dụng phương pháp nối dây chèn bên.Ngoài ưu điểm là đi dây không cần dụng cụ với khối đầu cuối PUSH-IN, mẫu này còn có thiết kế lối vào bên cạnh, cho phép đi dây nhanh chóng và an toàn mà không cần bán kính uốn cong.

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên thanh ray TH35 DIN.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  xin bang

 • STV-2.5JD

  STV-2.5JD

  Các khối đầu cuối STV áp dụng phương pháp nối dây chèn bên.Ngoài ưu điểm là đi dây không cần dụng cụ với khối đầu cuối PUSH-IN, mẫu này còn có thiết kế lối vào bên cạnh, cho phép đi dây nhanh chóng và an toàn mà không cần bán kính uốn cong.

  Lợi thế

  Kết nối dễ dàng bằng cách sử dụng cầu nối và cầu nối trung tâm.

  Có thể được gắn trên thanh ray TH35 DIN.

  Đánh dấu nhanh bằng cách sử dụng dải đánh dấu ZB

  xin bang